NyMedicin.com

Nyheter om läkemedel

Ämne

Blogg

Nyckelordsregister för alla artiklar

Nymedicin - Sverige förmedlar oberoende nyheter på svenska inom hälsa, medicin, forskning och läkemedel för sjukvården. Redaktör Zvi Wirschubsky. Nymedicin - Sverige erbjuder olika tjänster Välkommen att ställa Dina frågor samt ställa kommentarer och synpunkter till zvi@nymedicin.com.


Prenumerera på nyhetsbrevet.


Brevarkiv
Ämne > Nyheter om läkemedel

Kliniska behandlingserfarenheter av Alzheimer
I den nyligen genomförda Alzheimerkongressen som hölls i Stockholms konferenscenter presenterades nya studier om behandling av Alzheimers sjukdom. Ett symposium handlade om behandlingseffekterna av Ebixa (memantin)
Källa: Nymedicin. Insänt 2005-10-25 Zvi Wirschubsky

Genombrott vid behandling av hjärtinfarkt
Världens största hjärtstudie vid akut hjärtsjukdom visar att antal livshotande blödningskomplikationer kan halveras.
Källa: European Society of cardiology, Stockholm. Insänt 2005-09-06 Zvi Wirschubsky

Nya läkemedel mot högt blodtryck är bättre än äldre
En kombination av moderna läkemedel mot högt blodtryck minskar mer risken för stroke och hjärtinfarkt än standardbehandling.
Källa: The Lancet. Insänt 2005-09-05 Zvi Wirschubsky

Läkemedel mot Parkinsons sjukdom kan ha effekt vid fibromyalgi
Pramipexol, ett läkemedel som stimulerar produktion av dopamin vid Parkinsons sjukdom, har funnits ha effekt vid fibromyalgi.
Källa: Andrew J. Andrew Holman, Robin R. Myers, Arthritis & Rheumatism, August 2005; 52:8; pp. 2495-2505. Insänt 2005-07-30 Zvi Wirschubsky

Memantin har effekt vid måttligt svår och svår Alzheimers demens
För och emot behandling av måttligt svår och svår Alzheimers sjukdom. Evidensbaserad sammanställning av studier visar viss effekt av memantin.
Källa: Areosa Sastre et al: Memantine for dementia. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005 Issue 2.. Insänt 2005-05-07 Zvi Wirschubsky

Nya läkemedelstyper för behandling av drogberoende
Journalistseminarium i Uppsala Dina mediciner - forskarnas utmaning den 28 april 2005. Fred Nyberg om nya läkemedelstyper för behandling av drogberoende.
Källa: Uppsala Universitet. Insänt 2005-04-30 Anneli Waara, pressansvarig, Informationsavdelningen,Uppsala universitet

Mikrovågor ökar hastigheten i läkemedelsutvecklingen
Journalistseminarium i Uppsala Dina mediciner – forskarnas utmaning den 28 april 2005. Mats Larhed - om mikrovågor och läkemedelsutveckling
Källa: Uppsala Universitet. Insänt 2005-04-30 Anneli Waara, pressansvarig, Informationsavdelningen,Uppsala universitet

Naturen en kunskapskälla i jakten på framtidens läkemedel
Journalistseminarium i Uppsala Dina mediciner – forskarnas utmaning den 28 april 2005. Lars Bohlin - Naturen en kunskapskälla i jakten på framtidens läkemedel
Källa: Uppsala Universitet. Insänt 2005-04-30 Anneli Waara, pressansvarig, Informationsavdelningen,Uppsala universitet

Acetylsalicylsyra (ASA), hjärtkärlsjukdom och kön: genetiska skillnader
Forskare har funnit skillnader mellan könen när det gäller ASA: s förebyggande effekter på hjärtkärlsjukdom.
Källa: Richard I. Levin, NEJM, Volym 352, Mars 3, 2005, Nummer 9. Insänt 2005-03-09 Zvi Wirschubsky

Brist av astmaspray på apoteken leder till viktiga frågor
Bristen av astmaspray på apoteken är intressant ur ett antal perspektiv. Vem har ansvaret och vad kan göras för att undvika liknande bristsituationer i framtiden ?
Källa: Apoketet. Insänt 2005-03-02 Zvi Wirschubsky

Risk för hjärtattack ökad flera veckor efter plöstligt avbrott med NSAID
Patienter som nyligen avbrytit sin behandling med NSAID läkemedel har cirka 50 % mer risk att få akut hjärtinfarkt än patienter som inte tar dessa läkemedel.
Källa: Fischer, Lorenz M. et al Arch Intern Med 2004;164:2472-2476.. Insänt 2004-12-15 Zvi Wirschubsky

Expert i blåsväder efter avslöjanden som inte passar myndighet
David Graham som nyligen avslöjade Vioxx biverkningar och varnade för fem andra läkemedel hotas med påföljder av läkemedelsmyndigheten i USA.
Källa: Blomberg.com. Insänt 2004-12-03 Zvi Wirschubsky

Läkemedelsindustrin kan komma att få ändra inriktning
Tiden för läkemedelsföretags satsningar på läkemedel som kan ge miljarder kan vara förbi. Nu gället det istället att satsa på smala s k personliga läkemedel, menar vissa kommentatorer.
Källa: Businessweek magazine. Insänt 2004-11-17 Zvi Wirschubsky

Vanligt läkemedel mot högt blodtryck utan effekt
Svenska forskare har i veckans nummer av The Lancet publicerat en studie som visar att den mycket förskrivna blodtryckssänkaren Atenolol inte har bättre effekt än placebo (sockerpiller) eller andra blodtryckssänkande medel.
Källa: Lancet 2004; 364: 1684-89. Insänt 2004-11-07 Zvi Wirschubsky

Vioxx skulle ha dragits tillbaka redan för fyra år sedan
En studie i senaste numret av den ansedda brittiska medicintidskriften The Lancet hävdar att det redan för fyra år sedan fanns tillräckligt med bevis för att dra in läkemedlet Cox-2 hämmaren Vioxx från marknaden.
Källa: The Lancet, Volume 364, Number 9446 06 November 2004. Insänt 2004-11-06 Zvi Wirschubsky

Statiner verksamma även vid långtidsbehandling
Statiner, läkemedel som sänker kolesterol och risken för hjärtkärlsjukdom är effektiv behandling i tio år, enligt en nyligen publicerad artikel i The Lancet
Källa: Lancet 2004; 364: 771-77. Insänt 2004-08-27 Zvi Wirschubsky

Statin sänker risk för hjärtkärlssjukdom för patienter med typ 2 diabetes
Resultat från studien CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study )publicerad i veckans nummer av The Lancet visar att diabetespatienter behandlade med statin kan minska sina risker för hjärtkärlssjukdom.
Källa: Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS) Lancet 2004; 364: 685-96. Insänt 2004-08-22 Zvi Wirschubsky

COX-2-hämmare kan vara en mer effektiv behandling för osteoartrit/artros än andra antiinflammatoriska läkemedel
Två studier i veckans nummer av tidskriften The Lancet, visar att COX-2-hämmaren lumiracoxib kan minska mag-biverkningar bättre än andra vanligt förekommande antiinflammatoriska läkemedel.
Källa: Lancet 2004; 364: 665-74 och 675-84. Insänt 2004-08-22 Zvi Wirschubsky

Medicin mot blodfett framgångsrik behandling för barn med ärftlig blodfettssjukdom
Två års behandling med medicinen Pravachol minskade förtjockning i blodkärlsväggarna i hjärtat och "dåligt kolesterol" hos barn med ärftlig sjukdom som leder till höga kolesterolvärden.
Källa: JAMA.2004; 292:331-337.. Insänt 2004-07-21 Zvi Wirschubsky

Nytt läkemedel mot benskörhet
Europeiska forskare har funnit att ett läkemedel som legat på hyllan i många år, minskar risken för kotfrakturer hos kvinnor som drabbats av benskörhet. Studien är publicerad i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.
Källa: NEJM. Insänt 2004-01-31 Zvi Wirschubsky

Osäkert om ASA skyddar diabeteshjärtat
Rekommendationerna säger entydigt att patienter i riskzonen för hjärt-kärlsjukdom ska behandlas med låga doser av ASA (acetylsalicylsyra) i förebyggande syfte. Anledningen är att flera vetenskapliga undersökningar visat att behandlingen effektivt skyddar hjärtat och blodkärlen. Men nu visar nya undersökningsresultat att detta troligen inte gäller typ 2-diabetiker, en av de mest utsatta grupperna när det gäller hjärt-kärlsjukdomar
Källa: John A. Colwell, Diabetes Care 26:3349-3350, 2003. Insänt 2002-09-03 Tord Ajanki

ASA-preparat kan höja blodtrycket hos typ 1-diabetiker
Kombinationen av två vanliga behandlingar bland typ 1-diabetiker, acetylsalicylsyra (ASA), mot hjärt- och hjärninfarkter, och ACE-hämmare mot höga blodtryck, kan innebära en läkemedelskrock. Enligt en finsk undersökning kan ASA-preparaten tvärtemot det önskvärda försvåra en blodtryckssänkning
Källa: European Association for the Study of Diabetes (EASD), Budapest, Hungary.. Insänt 2002-04-06 Tord Ajanki

Positiva långtidseffekter av glukosaminsulfat för osteoartrit
Jean Reginster med kollegor vid CHU Centre Ville, Liege, Belgien, har utvärderat långtidseffekterna av glukosaminsulfat vid osteoartrit och funnit an 20-25 % förbättring av symtomen.
Källa: EBM online. Insänt 2001-02-01 Zvi Wirschubsky

Formoterol bättre än Terbutalin för behandling av svår astma
Anne Tattersfield och medarbetare vid Division of Respiratory Medicine, City Hospital, Hucknall Road, Nottingham, Storbritannien, visar att formoterol har bättre effekt än terbutalin på svår astma.
Källa: The Lancet. Insänt 2001-02-01 Zvi Wirschubsky

Risk vid kolonoskopi ?
Clemens Cohen och kollegor vid , Medizinische Poliklini, Klinikum der Universitat, Munchen, Tyskland, visar att nyponatremi kan vara en konsekvens av kolonoskopi - den undersökning med vilken tjocktarmen.
Källa: The Lancet. Insänt 2001-02-01 Zvi Wirschubsky

Minde ögonskador registrerade efter medias varningar att inte titta direkt på solen vid solförmörkelse
Samuel Wong och medarbetare vid the Leicester Royal Infirmary, UK, visar att antalet synskador efter den senaste solförmörkelsen under augusti 1999 har minskat, kanske tack vare medias varningar att undvika att titta direkt på solen under förmörkelsen.
Källa: The Lancet. Insänt 2001-01-21 Zvi Wirschubsky

Hjärnpatologi förutsäger inte demens
Paul G Ince, och kollegor vid Royal Hallamshire Hospital, Glossop Road, Sheffield, UK, utmanar med utgångspunkt från sina resultat dagens befintliga kriterier för att ställa diagnos av demens.
Källa: The Lancet. Insänt 2001-01-21 Zvi Wirschubsky

Nytt läkemedel mot fetma kan leda till viktförlust
The Sibutramine Trial of Obesity Reduction and Maintenance (STORM) presenterar i veckans nummer av the Lancet resultaten av ett kliniskt försök där man visar att sibutramin kan ge varaktig viktnedgång.
Källa: The Lancet. Insänt 2000-12-23 Zvi Wirschubsky

Högt intag av animalt protein kan öka risken för benförlust och benbrott hos äldre kvinnor
Deborah Sellmeyer och medarbetare vid Bone Density Clinic, UCSF Medical Center, Mount Zion, Kalifornien, presenterar långtidsresultat som visar att äldre kvinnor kan riskera benbrott om de inte äter tillräckligt med grönsaker och istället äter en kost som är rikt på animala proteiner.
Källa: University of California, San Francisco. Insänt 2000-12-23 Zvi Wirschubsky

Underdiagnos av diabetes vid eftermiddagstest
Rebecca J. Troisi och kollegor vid National Cancer Institute samt National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, Bethesda, Maryland, visar i senaste numret av tidskriften JAMA, att cirka hälften av alla diabetesfall inte får sin diagnos om de testas för fasteblodsocker på eftermiddagen istället för på morgonen.
Källa: JAMA. Insänt 2000-12-22 Zvi Wirschubsky

sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | nästa >